Buaraya güne kadar öğrendiklerimizi aşağıdaki ayetlerde uygulayalım ve pekiştirelim